مسابقات علمی عملی مرحله استانی – اسفند 1387

  ریاضی3 1-   خلاصه شده عبارت  کدام است؟ 1 )                                                 2 )                              3 )                             4 )     2- برای آن که دونقطه و  بر هم منطبق باشند مقادیر d و e چقدر است؟ 1 )                           ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید
اسفند 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
آذر 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
8 پست